October 2020 Stats:
RILM Abstracts
1,355,424 records
RILM Abstracts with Full Text
377,954 full-text records
RILM Music Encyclopedias
311,064 entries
Index to Printed Music
579,271 records
bibliolore.org
1478 posts
592,363 views
About Us

Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)

Le Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) a világ zenei tárgyú kiadványainak átfogó bibliográfiája, amelynek célja a nemzetközi zenekutató közösség információja. Jelenleg több, mint 1.000.000 publikáció szerepel a RILM-ben, 143 különböző nyelven, 178 országból.

Küldetés
Szervezeti felépítés
Terjedelem
Keresés
Belépés
Hozzájárulás
Kiadványok
Tanfolyamok
Kapcsolat


Küldetés
A Répertoire International de Littérature Musicale elkötelezett a zenetudomány átfogó és szabatos képviselete mellett, bármely országból származzék az, bármely nyelven, ideértve a legszélesebb zenetudományi avagy előadóművészi közösséget.

A RILM célja a művészet, a humán tudományok, valamint a természet- és társadalomtudományok terén kutatók kapcsolatteremtése.
back to top

Szervezeti felépítés
International Center/Nemzetközi Központ
Commission Internationale Mixte
Bizottságok

A RILM nemzetközi kezdeményezés, amelynek szervezeti felépítése az UNESCO-t veszi modellként. A szervezet magja a Nemzetközi Központ, ahova mintegy 60 országból érkezik információ zenetudományi kiadványokról. A RILM felülvizsgálati testülete a Commission Internationale Mixte.

International Center/Nemzetközi Központ

A Nemzetközi Központ, amely a City University of New York Graduate Center-ében működik 28 tagú szerkesztőséget tart fenn a főszerkesztő vezetése alatt. A Központ szerkesztői, technológiai szakemberei és adminisztrátorai állítják öszze, látják el név- ill. tárgymutatókkal és adják ki az adatbázist. Ezenkívül gazdagítják a Bizottságok munkáját is, hiányzó kivonatok készítésével és olyan kiadványok azonosításával, amelyek esetleg elkerülték a Bizottságok figyelmét. A Központ nyomtatott kötetekben ill. elektronikus formátumban – online és CD-ROM-on – adja ki az adatbázist, amelyet különböző adatbázis-forgalmazók terjesztenek; az adatbázist havonta frissítik. A munkatársak ugyancsak foglalkoznak marketinggel és az adatbázis fejlesztésével, valamint konferenciák szervezésével, ill. azokon való részvétellel.

Commission Internationale Mixte
A RILM-et a Commission Internationale Mixte felügyeli és látja el útbaigazítással; ebben a RILM-et szponzoráló három nemzetközi tudományos szervezet négy-négy képviselője vesz részt. Ezek az International Musicological Society (IMS), International Association of Music Libraries, Archives, and Documentation Centres (IAML), és az International Council for Traditional Music (ICTM). Mind a 12 bizottsági tag szavazati joggal bír a Commission Internationale Mixte-ben; a RILM főszerkesztője nem-szavazó tagként vesz részt.

Laurent Pugin (IMS), President

Juan José Carreras (IMS)
Jürgen Diet (IAML)
Stefan Engl (IAML)
Stanisław Hrabia (IAML)
Gisa Jähnichen
Jean Kidula (ICTM)
Gerda Lechleitner (ICTM)
Melanie Plesch (IMS)
Anthony Seeger (ICTM)
Jennifer Ward (IAML)
Frans Wiering (IMS)

Bizottságok
A RILM szélesebb szervezete egy globális hálózatból áll, amely mintegy 60 országban tart nyilván Bizottságot ill. képviselőt; ezek felelősek a területükön megjelent zenetudományi tárgyú kiadványok kivonatainak elkészítésével. A Bizottságok zenetudósokból és könyvtárosokból állnak, akik olyan tekintélyes egyetemeken, nemzeti könyvtárakban és kutatóintézetekben működnek, mint a Cornell Egyetem, a British Library, a Rossijskaâ Nacionalnaâ Biblioteka, a Bibliothèque Nationale de France, az Unirio e Academia Brasileira, a dán Det Kongelige Bibliotek, a berlini Staatliches Institut für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz, valamint Kanada, Észtország, Lettország és Litvánia nemzeti könyvtárai. Bizonyos esetekben a Bizottság zenetudós ill. könyvtáros tagjai készítik a RILM-ben szereplő kiadvány-kivonatokat; más esetekben maguk a szerzők, olykor pedig önkéntesek írják meg azokat.
back to top

Terjedelem
RILM minden típusú zenei tárgyú kiadványt nyilván tart, minden formátumban, legyen az könyv, folyóirat, online publikáció, hangfelvételre vagy filmre vonatkozó kutatás, disszertáció stb. (ld. a dokumentum-tipusok teljes listáját ezen a honlapon). A RILM által kezelt kiadványok 178 ország publikációit foglalják magukba, Albániától Zimbawéig; a Nemzetközi Központ és több mint 60 helyi bizottság együttműködését képviselik, amelyek a világ minden részén működnek. A 143 nyelven megjelent több, mint 1.000.000 cím az eredeti mellett angol fordításban is szerepel, és az angol nyelvű kivonatok mellett – újabban – a kiadvány nyelvén készült kivonatok is megtalálhatók. Nem latin betűt alkalmazó írásrendszerek, pl. cirill, kínai, japán, arab és héber eredeti megjelenési formájukban szerepelnek. Jelenleg a RILM adatbázisa 30.000 új címmel gazdagodik évente.

Több, mint 10.000 folyóirat között lehet kutatni a RILM-ben.

Az utóbbi két évtized során a RILM igen nagy erőfeszítést tett a népzenekutatás és a könnyűzene-kutatás területén megjelent kiadványok minél teljesebb nyilvántartására; ennek eredményei az alábbi kimutatásokból érzékelhetők. A RILM elkötelezett a zenetudomány interdiszciplináris vonatkozásainak képviselete mellett, és ezért a tudományok legszélesebb területét jegyzi, beleértve antropológiát, archeológiát, építészettudományt, művészettörténetet, tánctudományt, színháztudományt, könyvtártudományt, irodalmat, pedagógiát, filozófiát, fizikát, pszichológiát, szociológiát és egészségtudományt.

A gyűjtés 1967-tel kezdődik, és a mai napig folyamatos. Bizonyos területeken korábbi évek is retrospektív feldolgozásra kerülnek, így a Speaking of music: Music conferences, 1835–1966 c. kötet, amely a zenetudományi konferenciákon előadott tanulmányoknak a részletes bibliográfiája, 2004-ben jelent meg nyomtatásban, és azóta online is konzultálható. Egy hasonló, Festschriftekkel foglalkozó retrospektív bibliográfia jelenleg van végső munkálatok alatt, és más retrospektív zenetudományi bibliográfiák is kilátásban vannak.
back to top

Keresés
A teljes hagyományos bibliográfiai kategóriákon kívül, a RILM tárgyszavak és témakörök szerinti keresést is lehetővé tesz, így biztosítva a lehető legszélesebb területen való pontos keresést.

     • Mintegy 1400 tárgyszó képvisel fogalmakat, hangszereket, és földrajzi egységeket, 19 alcsoport
       szerint rendezve (hamarosan).
     • 92 témakör ugyancsak megnevezhető a 12 alap-kategórián belül.
     • Kiadvány-típus szerint is kutatható az adatbázis.

Bizonyos mértékig a keresés és kutatás hatékonysága a RILM forgalmazójától, ill. az adott forgalmazó által alkalmazott megjelenési formátumtól is függ.
back to top

Belépés
Az alábbi forgalmazók terjesztik a RILM online adatbázisát:
EBSCO - EBSCOhost

Hozzájárulás
A RILM szívesen fogad bármilyen zenei témájú publikációról való jelzést azok szerzőitől vagy olvasóitól.
back to top

Kiadványok
Liber amicorum: Festschriften for music scholars and nonmusicians, 1840–1966
Szerkesztette James R. Cowdery és Zdravko Blažeković. Vol. 1: ISBN 1-932765-04-2; 978-1-932765-04-5. Vol. 2: ISBN 1-932765-05-0; 978-1-932765-05-2.


Speaking of Music: Music conferences, 1835–1966
Szerkesztette James R. Cowdery, Zdravko Blažeković, és Barry S. Brook. ISBN 1-932765-00-X.

A konferenciákon elhangzott előadások, tanulmányok fontos források a zenetudósok számára, de fellelésük munkaigényes é nem mindig gyümölcsöző vállalkozásnak bizonyulhat. Ezt az igényt tartva szem előtt, a Répertoire International de Littérature Musicale felvállalta több, mint 6000 zenei tárgyú tanulmány számbavételét közel 500 konferenciáról, amelyek 1835 és 1966 között zajlottak le. A RILM restrospective series (ISSN 1547-9390) ezen legújabb kiadványa magában foglal kongresszusokat olyan távoli tudományágak területén, mint a pszichológia és az akusztika, de ugyancsak figyelmében tartva az exkluzívan zenei tárgyú összejöveteleket is. Minden címszó teljes bibliográfiai adatjelzést és összefoglalót tartalmaz; kiterjedt tárgymutatók (téma, szerző, ill. a konferenciák helyszíne és szponzora szerint) bővítik a gyűjtemény használhatóságát.

Tükrözve a zenei gondolkodás fejlődésének megannyi irányzatát – a romantika virágkorától a modernizmus hajnaláig, a Marxizmus felemelkedésétől annak lehanyatlásáig, a multikulturalizmus első felbukkanását is jelezve, hogy csak egynéhányat említsünk – a 762-oldalas kötet szórakoztató betekintést nyújt a kultúrtörténetbe, a zene prizmáján keresztül.

Bírálat
Speaking of music a zenei tárgyú konferenciák előadásainak retrospektív bibliográfiájában ezentúl mérceadó kiadványnak tekinthető.” (Notes)

“Azon kutatók, akik a zenetudomány történetével foglalkoznak mélyen belevethetik magukat a nyilvántartásba, ezáltal fontos kutatókönyvtárak számára nélkülözhetetlenné téve a sorozatot.” (ChoiceReviews)

“…nemcsak azért jelentős eredménye a nemzetközi zenetudománynak, mert hiátust tölt be, és gazdag anyagot ad a kutatók kezébe, hanem azért is, mert árnyalt képet rajzol a tudományág kibontakozásáról, fejlődéséről és az egyetemes kutúrában betöltött szerepéről.” (Magyar Zene)

How to write about music: The RILM manual of style
Szerkesztette James R. Cowdery, ISBN 1-932765-03-4

Az útmutató a zenével foglalkozó szerzők által ismert problémákat veszi célba – olyan kérdéseket, amelyeket általános stilisztikai útmutatók ritkán válaszolnak meg. Nemzetközi perspektívából tekint olyan témákra, amelyek gyakran csupán részleteikben vagy etnocentrikus szemszögben kerülnek megvitatásra: zeneművek címei, kéziratos források kezelése, lejegyzés, nem-nyugati teoretikai rendszerek, opusz- és katalógus-számok, hangfekvések és akkord-megnevezések, hogy csak néhányat említsünk. Nyomtatott, audiovizuális és elektronikus források bibliográfiai kezelése, valamint olyan rendhagyó formátumok, mint műsorfüzetek, hangfelvételek szöveges mellékletei és zenés videók, mind tárgyalásra kerülnek. Mindenütt bőséges példakészlet illusztrál minden egyes témát. A második kiadás egy új fejezetet is tartalmaz tárgymutatók szerkesztéséről, kibővített információt rendhagyó források idézéséről, és sok más javítást és bővítést.

Egyetemi hallgatók, tudósok, könyvtárosok, kritikusok és előadóművészek nélkülözhetetlennek fogják tekinteni a kötetet.

back to top

Tanfolyamok
Ingyenes internetes használati útmutató-tanfolyamok szervezhetők képzett munkatársaink közreműködésével. Ezeket a tanfolyamokat előszeretettel ajánljuk könyvtárosok, egyetemi ill. zeneakadémiai előadók és hallgatók figyelmébe.
back to top


Kapcsolat
RILM International Center
City University of New York
365 Fifth Avenue, Suite 3108
New York, NY 10016-4309
Egyesült Államok
Telefon: 1 212 817 1990

Bármilyen kérdés esetén: questions@rilm.org
Javaslatok: suggestions@rilm.org
Hibaigazítás: corrections@rilm.org
back to top

<< back to About Us