product header background

Croatia

RILM National Committee of Croatia

Tatjana Mihalić, chair
tmihalic@nsk.hr

Zdravko Blažeković
zblazekovic@gc.cuny.edu

Tatjana Čunko
tcunko@hazu.hr

Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske Bratske Zajednice 4
10000 Zagreb
phone: +385 1 616 40 67
fax: +385 1 616 41 86 – Mihalić

Core Journals

 • Arti musices: Hrvatski muzikološki zbornik
 • Bašćinski glasi: Južnohrvatski etnomuzikološki godišnjak
 • International review of the aesthetics and sociology of music
 • Narodna umjetnost: Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku
 • Rad Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti
 • Sveta Cecilija: Časopis za duhovnu glazbu

Secondary Journals

 • Cantus: Glasilo Hrvatskog Društva Skladatelja
 • Gitara: Časopis Hrvatske Udruge Gitarskih Pedagoga
 • HaGeZe: Glasilo Hrvatskog Glazbenog Zavoda
 • Hrvatski filmski ljetopis
 • Hrvatsko slovo: Tjednik za kulturu
 • Kaj: Časopis za književnost, umjetnost i kulturu
 • Kolo: Časopis Matice Hrvatske
 • Kronika Zavoda za Povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU
 • Marulić: Hrvatska književna revija
 • Most/The Bridge: A journal of Croatian Literature
 • Novi omanut: Prilog židovskoj povijesti i kulturi
 • 15 dana: Ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu
 • Republika: Mjesečnik za književnost, umjetnost i ruštvo
 • Sušačka revija: Glasilo za kulturu i društvena zbivanja
 • Hrvatskog Primorja, Kvarnerskih Otoka i Gorskog Kotara
 • Theoria: Glasilo Hrvatskog društva glazbenih teoretičara
 • Tonovi: Časopis glazbenih pedagog
 • Vijenac
 • Vjesnik bibliotekara Hrvatske
 • WAM: Webzin o audiju i muzici
 • Zadarska revija: Časopis za kulturu i društvena pitanja
 • Zarez: Dvotjednik za kulturu i društvena zbivanj
 • Zbornik za narodni život i običaje