product header background

Czech Republic

RILM National Committee of Czech Republic

Pavel Kordík, chair
kordik.pavel@gmail.com
Hudební oddělení Národní knihovny ČR

Národní knihovna České republiky
Hudební oddělení
Klementinum 190
110 00 Praha 1.
phone: +420 221 663 129
fax: +420 222 220 370
e-mail: oh@nkp.cz

Core Journals

 • Hudební věda
 • Musicologica brunensia
 • Miscellanea musicologica
 • Musicologica olomucensia

Secondary Journals

 • Acta musicologica: Revue pro hudební vědu 
 • Czech music quarterly 
 • Hudební nástroje
 • Musicalia: Časopis Českého muzea hudby/Journal of the Czech Museum of Music
 • Muzikologické fórum: Časopis České společnosti pro hudební vědu
 • Opus musicum
 • Živá hudba
 • Zprávy společnosti Vítězslava Nováka