product header background

Poland

RILM National Committee of Poland

Stanisław Hrabia, coordinator
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków: stanislaw.hrabia@uj.edu.pl

Monika Bieda
Biblioteka Główna, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach

Maciej Dynkowski
Biblioteka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Ilona Jaworska
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Anna Kołodziejczyk-Gola
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Wrocław

Hanna Nizińska
Biblioteka Collegium Historicum, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Salamon
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków

Justyna Szombara
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków

Marta Walkusz
Akademia Muzyczna w Gdańsku

Mariola Wesołowska and Wioletta Trawicka
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz

Czesława Zawrotniak
Akademia Muzyczna w Krakowie

Instytut Muzykologii, Uniwersytet Jagielloński
ul. Westerplatte 10
31-033 Kraków, Poland

phone: +48 12 663 16 73
email: stanislaw.hrabia@uj.edu.pl

Core Journals

 • Rocznik chopinowski/Annales Chopin 
 • Additamenta Musicologica Lublinensia (ceased)
 • Chopin Studies (ceased)
 • Interdisciplinary Studies in Musicology
 • Musica Iagellonica
 • Muzyka
 • Polski Rocznik Muzykologiczny
 • Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej   (formerly: Res Facta)
 • Przegląd Muzykologiczny
 • Musicology Today
 • Teoria muzyki: Studia, interpretacje, dokumentacje
 • Aspekty muzyki
 • Polskie pismo muzykoterapeutyczne
 • Monochord

Secondary Journals

 • Ruch Muzyczny
 • Kamerton
 • Glissando
 • Studia Chopinowskie
 • Chopin Review
 • Thesaurus musicae sacrae
 • Białostockie Studia Pedagogiczno-Muzyczne
 • Musica intellectualis
 • Konteksty kształcenia muzycznego
 • Notes muzyczny