product header background

Poland

RILM National Committee of Poland

Stanisław Hrabia, co-ordinator
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków: stanislaw.hrabia@uj.edu.pl

Monika Bieda
Biblioteka Główna, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach

Karolina Skalska
Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych, Warszawa

Justyna Szombara
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków

Czesława Zawrotniak
Akademia Muzyczna w Krakowie

Anna Kołodziejczyk-Gola
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Wrocław

Anna Salamon
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków

Mariola Wesołowska and Wioletta Trawicka
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz

Grzegorz Zieziula
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Marta Walkusz
Akademia Muzyczna w Gdańsku

Maciej Dynkowski
Biblioteka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Hanna Nizińska
Biblioteka Collegium Historicum, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Muzykologii, Uniwersytet Jagielloński
ul. Westerplatte 10
31-033 Kraków, Poland

phone: +48 12 663 16 73
fax: +48 12 663 16 71
email: stanislaw.hrabia@uj.edu.pl

Core Journals

 • Rocznik chopinowski/Annales Chopin (ceased)
 • Additamenta Musicologica Lublinensia (ceased)
 • Chopin Studies (ceased)
 • Interdisciplinary Studies in Musicology
 • Musica Iagellonica
 • Muzyka
 • Polski Rocznik Muzykologiczny
 • Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej   (formerly: Res Facta)
 • Przegląd Muzykologiczny
 • Musicology Today
 • Teoria muzyki: Studia, interpretacje, dokumentacje
 • Aspekty muzyki
 • Polskie pismo muzykoterapeutyczne
 • Monochord

Secondary Journals

 • Ruch Muzyczny
 • Kamerton
 • Glissando
 • Studia Chopinowskie
 • Chopin Review
 • Thesaurus musicae sacrae
 • Białostockie Studia Pedagogiczno-Muzyczne
 • Musica intellectualis