product header background

Slovakia

RILM National Committee of Slovakia

Hana Urbancová, chair
hana.urbancova@savba.sk
Ústav hudobnej vedy SAV

Kristína Gotthardtová
kristingotthardt@gmail.com
Ústav hudobnej vedy SAV

Veronika Garajová
veronika.garajova@savba.sk
Ústav hudobnej vedy SAV

Martina Kamenská
martina.kamenska@savba.sk
Ústav hudobnej vedy SAV

Marián Štúň
marian.stun@savba.sk
Ústav hudobnej vedy SAV

Tabita Sara Elijaš
tabita.elijas@uniba.sk
Katedra muzikológie FiF UK

Ústav hudobnej vedy
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
phone & fax: +421 2 5477 3589
email: musicology.library@savba.sk

Katedra muzikológie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2
SK-818 01 Bratislava
phone: +421 2 9013 2194 or +421 2 9013 1247
email: tabita.elijas@uniba.sk
(Elijaš, Grešová)

Core Journals

  • Slovenská hudba: Revue pre hudobnú kultúru
  • Musicologica Istropolitana
  • Musicologica slovaca

Secondary Journals

  • Hudobný život