product header background

Slovenia

RILM National Committee of Slovenia


Tonja Čakš, chair
tonja.caks@zrc-sazu.s

Klemen Grabnar
klemen.grabnar@zrc-sazu.si

Peter Grum
Responsible for music education coverage
peter.grum@ag.uni-lj.si

Urša Šivic
Responsible for ethnomusicological literature
ursa@zrc-sazu.si

Metoda Kokole
metoda.kokole@zrc-sazu.si

Teja Turk
Responsible for ethnomusicological literature
teja.turk@zrc-sazu.si

Znanstvenoraziskovalni Center
Muzikološki Inštitut
Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti
Novi trg 2, P.O. Box 306
SI-1001 Ljubljana
phone: +386 1 4706196 – Metoda Kokole
+386 1 4706273 – Urša Šivic
+386 1 4706217 – Dr. Katarina Šter, Chair of the Muzikološki Inštitut


Website

Core Journals

  • De musica disserenda
  • Muzikološki zbornik/Musicological Annual
  • Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za Glasbo v Ljubljani
  • Traditiones: Zbornik Inštituta za Slovensko Narodopisje in Glasbenonarodopisnega Inštituta/Acta Instituti Ethnographiae et Instituti Ethnomusicologiae Slovenorum (partially musical contents)

Secondary Journals

  • Cerkveni glasbenik: Revija za cerkveno glasbo
  • Glasba v šoli in vrtcu: Revija za glasbene dejavnosti v vrtcu, za glasbeni pouk v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah ter za zborovstvo
  • Glasna: Revija Zveze Glasbene Mladine Slovenije
  • Naši zbori

Tertiary Journals